Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2020

Badziew
2518 c3fc 500
Reposted frommangoe mangoe vialekkaprzesada lekkaprzesada

June 30 2020

Badziew
Nie snu ci tak stale brakuje, ale powodu, żeby wstać. Pewności, że jak się mocno postarasz, to wszystko może być jak ze snu. A to jest walka. I dobrą bronią nie są tu hektolitry kawy ani ciepła kołdra, ale waleczne serce. Które bije, bo uparcie chce żyć, a nie tylko przedłużać wegetację.
— Olga Wojciechowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
Badziew
7948 fa3d
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadivi divi
Badziew
4401 6780 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadivi divi
Badziew
3202 29a6 500
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viadivi divi
Badziew
0567 b6c6 500
Reposted fromkotecke kotecke viadivi divi

June 11 2020

Badziew
5529 6c10
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadisheveled disheveled

June 10 2020

Badziew

Działo się z nią coś złego. Może powinna pójść do lekarza? Ale co właściwie miałaby mu powiedzieć? Że w nocy nie może zasnąć, a w dzień czuje się śmiertelnie zmęczona? Że ma trudności ze sformułowaniem odrobinę bardziej skomplikowanych wniosków, jakby coś blokowało jej myśli, a wspomnienia wyciekają z niej niczym woda z dziurawego garnka, tak, że pół minuty po tym, jak zamknie drzwi, nie jest pewna czy rzeczywiście to zrobiła? Że czasem ma uczucie jakby zaraz miała się rozpaść, jakby była nierzeczywista i roztapiała się w zimowej szarości?

— Anna Kańtoch
Badziew
5569 c421 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viajanuschytrus januschytrus
Badziew
9687 c944 500
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viakomplikacja komplikacja
Badziew
7938 e218
Reposted fromEtnigos Etnigos viakomplikacja komplikacja
Badziew
Badziew
4489 67d4 500
Reposted fromowca owca viamysli-wloczykija mysli-wloczykija

June 06 2020

Badziew
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viairbjarbirb irbjarbirb
Badziew
6739 25fc 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viairbjarbirb irbjarbirb

May 30 2020

Badziew
4037 1a8b
Reposted fromthunderthreisl thunderthreisl viarobints robints
Badziew
9348 cc27 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viabrianmay brianmay
Badziew

May 29 2020

Badziew
7238 e6c3 500
Reposted frompiehus piehus viakamlot kamlot
Badziew
3008 c1ba 500
Reposted fromtfu tfu viafutureiscoming futureiscoming
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...